መልኣኽቲ ስምረት ዞባ /ሕ/መ/ ኣመሪካ

ዝኽሪ 20 ሰነ ረዚን ሃገራዊ ተልእኾ።

 

ኤርትራ ከም ሃገር ሂያው ክትከውን ክትህሉን ዝገበሩ፣ ብሂወት ዝሓለፉ ስዋኣትናን፤ ኣብ ከቢድ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ስንክልናን ስቓይን ዝነብሩ ዘለው፣ ኩሎም ውጉኣት ሓርነት፡ ክብርን ሞጎስን ይብጻሓዮም።

 

ስለ’ቲ መዋዳድርቲን መተካእታን መዘናን ዘይርከቦ ኩቡር መስዋእትን ስንክልናን ድማ ኤርትራ ነጻን ልእላዊትን ሃገር ኮይና ንዘላኣለም ክትቅጽል’ያ። ስለዚ ብናጽነትና ንኾርዕ፤ ንዝተጠልመን ዝተጨውየን ዕላማናን መጽባዓ ስዋኣትናን ካኣ ብጽንዓትን ሓቦን ንቃለስ።

 

ዓማጺትን ፈራሕን ጉጅለ ህግደፍ፡ ዕላማን መጽባዓን ስዋኣት ክጠልምን ክትጨውን ዝገበራ ምኽንያት፡ ሓያል ስለ ዝኾት ዘይኮነትስ፥ ናትና ስንፍና ምኳኑ ኣሚና፦ጎድለታትና ኣሊና ዝተልመን ዝተጨውየን ዕላማናን መጽባዓ ስዋኣትና ከነተግብር፡ ረዚን ሃገራዊ ተልእኾን ሓላፍነትን፣ ዘስክመና ናይ ዝኽሪ ዕለት’ዩ ‘ሞ ሓያል ናይ ቃልሲ ውዳቤታትና ብምሕያል ብጽንዓት ንቃለስ።

 

ክብርን ዝኽርን ንስዋኣትና!!

መልኣኽቲ ስምረት ዞባ /ሕ/መ/ ኣመሪካ።

 

ኤርትራን ኤርትርውነትን ንዘላኣለም ክነብር’ዩ!!

ሓርነትና ናይ ግድን’ዩ!!

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *