መግለጺ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ኣብ ኲናት ኢትዮጵያ

መግለጺ ስምረት (PDF version)

ማእከላይ ሽማግለ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ኣብ ዝገበሮ ህጹጽ ኣኼባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ካልእ ዘየድሊ ዕንወትን ጽንተትን ከየኸተለ፡ ብሰላም ክዓርፍ ኩሎም ወገናት በቲ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያን ሕገ መንግስቲ ተማእዚዞም ጉዳዮም ክፈትሑ ጻውዒቱ የቕርብ።

ህዝብታት ኢትዮጵያ ድሕሪ ናይ ነዊሕ እዋን ቃልሶም ዕድልካ ባዕልኻ ናይ ምውሳን መሰል ኣረጋጊጾም እዮም።  ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ዘሎ መሰላት ተጠቂሙ ናይ ክልሉ መረጻ ምክያዱ ኣንጻር ዝኾነ ይኹን ኣካል ምዃኑ ኣየርእን።  ብቐረባ ከምዝተዓዘብናዮ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ቀረባ እዋን ነቲ በመሪር መስዋእቱ ዝረኸቦ መሰል ርእሰ ውሳነ ተጠቂሙ ምርጫ ኣካይዱ እዩ። እዚ ተግባር’ዚ ኣብ ክንዲ ብእወንታ ተራእዩ ነቲ ዘሎ ዘየሰማምዕ ጉዳያት ኣብ ዙርያ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ምፍታሕ ናብ ኲናትን ወራርን ምኻድ ዘይሓላፍነታውን ኣንጻር ህዝባውን ዲሞክራሲያውን መሰላት እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር እዚ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ተኣዊጁ ዘሎ ኲናት ብትሪ እንዳኾነነ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ከምዝበለ የረጋግጽ።

እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኲናት፡ ነቲ ብተዛማዲ ሰላም ኣብ ደሓን ኩነታት ዝጸነሐ ክልል ትግራይ ናብ ዓውደ ውግእ ቀይሩ ንኢትዮጵያውን ናብ ካልእ ኩነታት ዘሰጋግራ እዩ። ብተወሳኺ ነቲ ብኣሻሓት ዝቑጸር ኣብ ትግራይ ተዓቚቡ ዘሎ ህዝብና ዓቢ ሓደጋ እዩ። ኩሉ ይዕዘቦ ከምዘሎ እዚ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ኣብ መንጎ እቲ ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተማእዚዙ ዝኸይድ ዘሎ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይን፡ ኣብ መንጎ እቲ ንዝተዋህቦ ህዝባዊ ሓላፍነት ንጎኒ ገዲፉ ምስ ግዳማዊ ሓይሊ ብምሽራኽ ኣንጻር እቲ ወገኑ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን እዩ።  ክሳብ ሕጂ ተዓዚብናዮ ከምዘለና ፓርላማ ኢትዮጵያ ከምተዓዛቢ ጥራይ ኮይኑ ሓደ ውልቀሰብ መጻኢ ኩነታት ኢትዮጵያ ናብ ዘይተደለየ ይመርሖ ኣሎ፡ ፓርላማ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ተዓዚቡ ህጹጽ መፍትሒ ከናዲ ጻውዒትና ነቕርብ።

ሙሉእ ዓለም ከምዝተዓዘቦ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ፡ ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ዝተፈላለየ መግለጺታት ሂብሉ እዩ ። ካብቲ ዘስደምም ካኣ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ፡ ብነፋሪት ክድብድብ ምዃኑ ብዕሊ ምንጋሩ እዩ። እዚ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኩሉ ደላይ ሰላም ህዝቢ ዓለምን ክኾንኖ ይግባእ። ንዝጋጠሙ ሽግራት ኣብ ክንዲ ሰላማዊ ፍታሕ ምንዳይ ናይ ኲናት ከበሮ ሓምሓም ምህራም ንኩሉ ስለዘየርብሕ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ናብ ሰላም ዙርያ ክእከቡ ንጽውዕ።

ኤርትራን ኤርትራውያንን ንዘልኣለም ክነብሩ እዮም!!

ሓርነትና ናይ ግድን እዩ!!

ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር

7 ሕዳር 2020

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *