መግለጺ ቤ/ጽሕፈት ክ/ወደባ ስምረት ዞባ ሰ/ኣመሪካ (USA)

መቕድም፡ ኣብዚ ዘለናዮ ህልዊ ኩነታት፣ፓለቲካዊ መሳርዕ ህግደፍ ፈርከሽከሽ ኣብ ዝብለሉን፡ ተቓውሞ ህዝብና ብዘይ ተወደበ መልክዑ ሰማይ ዝዓረገሉ ኣገዳሲ ናይ ቃልሲ መድረኽን ነጥበ-መቐይሮን ንርከብ። ሎሚ ብስንኪ ፋሽሽታዊ ጉጅለ ህግደፍ ፡ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሞዋእሉ ሪኢዎን ስሚዒዎን ዘይፈልጥ ኩሉ መዳያዊ ዕንወትን ጭቆናን ልዕሊ ዓቐን ኮይኑዎ፥ዕድመን ጾታን ብዘይ ፈሊ ዝፈትዋ ሃገሩ ገዲፉ ንስደት ክባታተን ጸኒሑን ይቕጽልን ምህላው ንቐባሪ ምርዳእ’ዩ።

 

ናይዚ ኩሉ ወሪዱና ዘሎ ኣደራዕ፡እቲ እንኮ መፍትሒኡ ቃልስን ምቅላስን’ዩ፣ ቃልሲ ንቓልሱ ውን ዕቱብ ኩሉ መዳይዊ ሃገራዊ ቃልሲ። ንጹር ህዝባውን ሃገራውን ዕላማታትና ክዕወት ካኣ፡ ኣብ ጽፉፍን ሱጡምን ውደባ  መሰረት ዝገበረ፡ኣብ ሓድነትን ቃልስን ዝሕላገቱ ስረ-እምነት ምስ ዝገብር’ዩ።

 

ኩሉ ኣባል ስምረት/ስምኤድሃ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ እቶም ንመስዋእቲ ድሉዋት ኮይኖም  ምሉእ ግዚኦም ወፍዮም ኣብ ባይታ ኣብ ጎኒ ህዝቦም ኮይኖም ዝቃለሱ ዘለዉ ተባዓት ደቂ ህዝቢ፡ልዑል ክብርን ምስግናን ይብጻሕኩም ፡እንዳ በልና ናይ ዞባ ውዳቤና ንምጽፋፍን ንምስፋሕን ኣብ ጎኒ ህዝብናን ሃገራዊ ዕላማናን ብጽንዓት ካብ ምቅላስ ወጸኢ ካልእ ምርጫ ከም ዘይብልና ብምግንዛብ፡ ንኹሉ ብዶሆታት ብቓልሲ ክንስዕሮ መድረኽ ይጠልበና ምህላው ንግንዘብ።

 

ስምረት ዞባ ሰ/ኣመሪካ፡ኣብዚ ዞባ ዝርከብ ኩሉ ጸረ ህግደፍ ዝቃለስ ህዝባውን ሃገራውን ውዳቤታት ልዑል ክብሪ ኣለዎ።ስለዚ  ዝተቐንጠጠ ክብርና ንምምላስ፡ ህዝብና ኣብ ሓደ ሃገራዊ ጽላል ንምምጻእ፡ኣብ ጎኒ ኩሉ ኤርትራዊ ደላዪ ደምክራስያዊ ለውጢ ኮይና ንቃለስ ምህላውና ነራጋግጽ።

 

ኣብዚ ዝመጽእ 3-4 ዋርሕ/2019/ውዳቤናን ጉዕዞ ዞባናን ንምጽፋፍ ዞባዊ ርክብ/ኣኼባ/ክግበር ኣገዳስን እዋናውን ኮይኑ፡ዝገበረሉ ቦታን ዕለትን ብዝምልከት ንቓጺሊ ኣብ ግዚኡ ዝሕበር ክኸውን’ዩ። በዚ ኣጋጣሚ ኩሉኹም ኣባለት ስምረትን ደገፍትን ተዳገጽትን ኣኼባ ዞባና ንምዕዋት ንጡፍ ሃገራውን ውደባውን ኣስተዋጽኦኹም ከም ትገብሩ ንታኣማመነሉ ጉዳይ ኮይኑ፡ምስ ግዜን ኩነታትን ክንጓዓዝ ቁልጡፍ ምድላው ክንገብር ይግባእ ንብል።

 

በዚ ኣጋጣሚ ኩሉኹም ምሁራትን ስብ ተሞክሮን ብሓፍሻ ብፍላይ ካኣ ሓርበኛታት ተቓለስቲ ንናጽነት ሃገር፡ስለቲ ግዜኹም ንእስነትኩምን ኣእምሮኹምን ከይበቐቕኩም ሳላ ዝታቓለስኩም ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ዓለም ክትፍለጥ ገርኩም ኢኹም። ንኹሉኹም ምእንቲ ናጽነት ሃገር ዝወፈርኩም ሓርበኛታት ልዑል ኣኽብሮትን ምስገናን ብምቕራብ፣ ሕጂ ውን ነዚ መንእስይ ሃብታም ናይ ቃልሲ ተሞክሮኹምን ሓገዝኩም ከተበርክቱን ከተካፍሉን ልዑል ትጽቢት ይግበረልኩም።

 

ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘላኣለም ክነብሩ እዮም

ሓርነትና ናይ ግድን’ዩ።

 

17 ለካቲ 2019

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *