ዜና ስምረት ን/ጨ ኣርጋው ስዊዝ

ጸብጻብ ዜና ን/ጨንፈር ኣርጋው

ን/ጨ ኣርጋው ብ ዕለት 18.1.19 ወርሓዊ ኣኼቡኡ ኣካይዱ። ዝክረ ሰማእታት ጌሩ ኣኼብኡ ድሕሪ ምጅማር፣ዝነበረ መሪሕነት
በብክፍሉ ጸብጻብ ናብ ኣባላት ኣቕሪቡ። ዝነበረ ድኹም ን ሓያልን ጎድንታቱ ውን ብ ዕምቆት ሪኡን መርሚሩን። ድሕሪ እዚ
ነዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ 2019 ዘካይድዎ መሪሕነት ድሕሪ ምምራጽ ኣብ ቀጻሊ ዝነበሩ ድኻማት ብ ምውጋድ ቃልሶም ብ
ዝሓየለ ክደፍኡሉን ክረባረቡሉን ምኻኖም ብናይ ሓባር ድምጺ ኣስሚሮምሉ። ብምቕጻል ካብ ኣባላት ለበዋታት ድሕሪ
ምቕራብ ብ ዝኽረ ስማእታት ናይቲ ዕለት ኣኼባ ተፈጺሙ።
ጸብጻብ ኣቤል ገብረመድህን
ፈጻሚት ኣካል ጨንፈር ስዊዝ

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *